Not 5 Intäkter/nettoomsättning

2020 2019
Nettoomsättning
Trafikverket, banavgifter 9 12
Övrig fakturering 1 0
Övriga rörelseintäkter
Arlandabanan Infrastructure AB, arvode vd och administrativa tjänster 2 2
Summa 12 14