Finansiell kalender

Årsredovisning 2020 31 mars 2021
Delårsrapport januari – mars 2021 30 april 2021
Delårsrapport januari – juni 2021 13 augusti 2021
Delårsrapport januari – september 2021 29 oktober 2021
Bokslutskommuniké 2021 15 februari 2022

Bolagets finansiella rapporter finns tillgängliga på www.svedab.se

De kan även beställas från:

Svedab AB
Box 4044
203 11 Malmö

Tel: 040 660 98 80
E-post: info@svedab.se

På Svedabs webbplats finns mer information om verksamheten.