GRI-Index

GRI 102: Allmänna standardupplysningar

Innehållsförteckning enligt GRI Upplysning Sida Förklaring
Organisationsprofil
102-1 Organisationens namn Sida 1
102-2 Verksamhet, varumärken, produkter och tjänster Sida 3, 5
102-3 Platsen för huvudkontoret Sida 3
102-4 Platser där verksamhet finns Sida 3
102-5 Ägarstruktur och legal företagsform Sida 3
102-6 Marknader där organisationen är verksam Sida 3
102-7 Organisationens storlek Sida 3
102-8 Information om anställda och andra arbetstagare Sida 3
102-9 Leverantörskedja Sida 21 – 22
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och i leverantörskedjan Inga väsentliga förändringar.
102-11 Försiktighetsprincipen eller annat tillvägagångssätt Sida 56
102-12 Externa initiativ Sida 53 – 54
102-13 Medlemskap i organisationer Sida 53 – 54
Strategi
102-14 Uttalande från vd Sida 1
Etik och integritet
102-16 Värderingar, principer, standarder och normer för beteende Sida 3 – 7
Bolagsstyrning
102-18 Bolagsstyrning Sida 31
Intressentrelationer
102-40 Intressentgrupper Sida 53 – 54
102-41 Kollektivavtal Sida 3
102-42 Identifiering och urval av intressenter Sida 53
102-43 Strategi för kommunikation med intressenter Sida 53
102-44 Nyckelområden och frågor som lyfts Sida 53 – 54
Rapportprofil
102-45 Enheter som omfattas av koncernredovisningen Sida 56
102-46 Process för definition av redovisningens innehåll och frågornas avgränsningar Sida 53 – 54
102-47 Identifierade väsentliga aspekter Sida 4
102-48 Förändringar i informationen, effekt och orsak Indikator 416-1 har ersatts av en egen indikator, 416-A.
102-49 Förändringar i redovisningen vad gäller omfattning och områdesavgränsningar Inga väsentliga förändringar.
102-50 Redovisningsperiod Sida 55
102-51 Publiceringsdatum för den senaste redovisningen Sida 55
102-52 Redovisningscykel Sida 55
102-53 Kontaktuppgifter för frågor angående redovisningen Sida 55
102-54 Redovisning i enlighet med GRI Standards Sida 55
102-55 Innehållsförteckning enligt GRI Standards Sida 57
102-56 Externt bestyrkande Sida 60

Väsentliga hållbarhetsområden