Not 1 Företagsinformation

Årsredovisningen för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) för räkenskapsåret 2020 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören och kommer att föreläggas årsstämman den 28 april 2021 för fastställelse.

Svedab är ett privat aktiebolag med säte i Malmö. Bolaget är registrerat i Sverige. Org.nr: 556432-9083. Besöksadress: Stortorget 25.
Postadress: Box 4044, 203 11 Malmö.