Not 11 Eventualförpliktelser

20/12/31 19/12/31
Samtliga skulder i Öresundsbrokonsortiet för vilka Svedab tillsammans med A/S Øresund har ett solidariskt ansvar 19 205 19 827