Not 18 Väsentliga händelser efter balansdagen

Vaccinationerna mot covid-19 har kommit igång och det kan förväntas att smittspridningen kommer att minska under 2021. Ännu finns dock inga tydliga signaler om minskad smittspridning. Den svenska och danska regeringen meddelar frekvent vilka restriktioner som ska gälla för den närmast kommande perioden. Hur vägtrafiken över Öresundsbron fortsatt kommer att påverkas är svårbedömt när yttre faktorer som pandemins fortsatta utveckling och omfattning av nuvarande liksom nya restriktioner kan ha en avgörande betydelse.