Not 5 Intäkter/nettoomsättning

2017 2016
Trafikverket, banavgifter 9 8
Arlandabanan Infrastructure AB, arvode vd och administrativa tjänster 2 1
Summa 11 9