Not 11 Eventualförpliktelser

17/12/31 16/12/31
Samtliga skulder i Öresundsbrokonsortiet för vilka Svedab tillsammans med A/S Öresund har ett solidariskt ansvar 20 363 22 251