Finansiell kalender

Årsredovisning 2017 30 mars 2018
Delårsrapport januari – mars 2018 30 april 2018
Delårsrapport januari – juni 2018 15 augusti 2018
Delårsrapport januari – september 2018 31 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018 15 februari 2019

Bolagets finansiella rapporter finns tillgängliga på www.svedab.se

De kan även beställas från:

Svedab AB
Box 4044
203 11 Malmö

Tel: 040 660 98 80
E-post: info@svedab.se

På Svedabs webbplats finns mer information om verksamheten.

Kontaktpersoner

Ytterligare information kan erhållas av:

Ulf Lundin, verkställande direktör
tel direkt: +46 40 660 98 81
ulf.lundin@svedab.se

Erna Ahlfors, ekonomichef
tel direkt: +46 40 660 98 82
erna.ahlfors@svedab.se