Not 1 Företagsinformation

Årsredovisningen för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) för räkenskapsåret 2017 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören och kommer att föreläggas årsstämman den 19 april 2018 för fastställelse.

Svedab är ett privat aktiebolag med säte i Malmö. Bolaget är registrerat i Sverige. Org.nr: 556432-9083. Besöksadress: Stortorget 25 och postadress: Box 4044, 203 11 Malmö.