Not 5 Intäkter/nettoomsättning

2018 2017
Nettoomsättning
Trafikverket, banavgifter 10 9
Övrig fakturering 1 1
Övriga rörelseintäkter
Arlandabanan Infrastructure AB, arvode vd och administrativa tjänster 1 1
Summa 12 11