Förbindelser för en ny generation

Ett företags relation till barn är kanske inte självklar om man inte har barnen som direkt målgrupp. Både vuxna och barn som färdas på Svedabs motorväg eller är passagerare på de tåg som trafikerar Svedabs järnväg betraktar vi som våra kunder. Vårt säkerhetsarbete är dock vidare än så. Även de som vistas vid sidan om vår anläggning omfattas.

Under 2017 inledde Svedab ett särskilt arbete med att belysa tillgängligheten på och kring Svedabs trafikanläggningar ur ett barnsäkerhetsperspektiv. Stängsel och staket, gångvägar och grönytor inventerades och risker speciellt relaterade till barn kartlades. Under 2018 gav vi barn och unga en möjlighet att påverka och förbättra de områden kring järnvägen och motorvägen som de särskilt berörs av. Vi kommer fortsättningsvis att belysa säkerheten ur ett barnperspektiv i vårt projekteringsarbete liksom i de plansamråd vi deltar i.

Ovan: förslag på alternativa resvägar över Öresund om eleverna i klass 3c vid Fridhemsskolan i Malmö får önska.

Titta gärna in på hemsidan och ta del av barnens kreativa alster!