Not 11 Eventualförpliktelser

18/12/31 17/12/31
Samtliga skulder i Öresundsbrokonsortiet för vilka Svedab tillsammans med A/S Øresund har ett solidariskt ansvar 20 320 20 363