Barns säkerhet – ett särskilt område

Säkerhetsarbetet på och runtomkring våra anläggningar är under ständig utveckling och något som vi aldrig blir helt färdiga med. Under 2018 studerade vi frågor som rör barns säkerhet. Resultatet finns nu upptaget i vårt drift- och underhållsprogram som ett särskilt område. Utifrån en uttalad nollvision ska Svedab arbeta för barns säkerhet på Svedabs anläggningar – men också värna om barns rättigheter i ett bredare perspektiv.

Vi kommer att verka för att områden som byggs och utvecklas kring vår anläggning görs till trygga och säkra miljöer för barn att leva i – trots närheten till en trafikerad motorväg och järnväg. Till grund för vårt ansvar finns barnkonventionens grundläggande principer: alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Ovan: förslag på alternativa resvägar över Öresund om eleverna i klass 3c vid Fridhemsskolan i Malmö får önska.

Titta gärna in och ta del av barnens kreativa alster!