Not 1 Företagsinformation

Årsredovisningen för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) för räkenskapsåret 2018 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören och kommer att föreläggas årsstämman den 26 april 2019 för fastställelse.

Svedab är ett privat aktiebolag med säte i Malmö. Bolaget är registrerat i Sverige. Org.nr: 556432-9083. Besöksadress: Stortorget 25. Postadress: Box 4044, 203 11 Malmö.