Om Svedab

SVEDAB OCH HÅLLBART FÖRETAGANDE

Ambitionen med Svedabs hållbarhetsarbete är att ta ansvar för den påverkan på samhälle, människor och miljö som vår verksamhet har. Det sker genom en integrering av hållbarhetsområden i verksamhet och styrning av Svedab. I vår hållbarhetsredovisning berättar vi mer om våra väsentligaste områden och hur arbetet med dessa utvecklar verksamheten mot ett hållbart företagande.


Nettoomsättning

11 (9)

Eget kapital

1 378 (855)

Resultatandel i Öresundsbrokonsortiet

711 (735)

Skuld Riksgälden

5 612 (5 493)


Årets resultat

470 (481)

Balansomslutning

7 047 (6 407)

Förnyelsebar energi

100 procent


Anläggningen öppen

365/365

Elförbrukning

– 2 procent

Överskridande av villkor enligt miljödomar

0

Omkomna och allvarligt skadade

0

Att Öresundsregionen är en attraktiv region att besöka och att leva och arbeta i.

Svedab ska genom Öresundsbrokonsortiet äga, driva och förvalta Öresundsbron samt äga och förvalta de svenska broanslutningarna så att arbetskraft, studerande, turister och näringsliv på ett enkelt, pålitligt och prisvärt sätt säkert kan färdas över Öresund.

En hållbar affärsmodell

Öresundsförbindelsen står för ett långsiktigt värdeskapande genom att länka samman regionens två länder och underlätta för arbetskraft, fritidsresande och gods att röra sig över gränsen. Förbindelsens utformning och den kontinuerliga verksamheten sker med hänsyn till vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt så att skadliga verkningar på människa och miljö förebyggs.