SVEDAB OCH HÅLLBAR REGIONUTVECKLING

Svedab ska bidra till en sammanhållen Öresundsregion – det vill säga Svedab ska vara en möjliggörare.

VD har ordet

”En förbindelse som bygger på hållbara och affärsmässiga principer”

HÅLLBARHETSREDOVISNING

2017 

Att styra mot hållbarhet

Svedabs hållbarhetsredovisning vänder sig till våra intressenter och allmänheten. Den är ett komplement till den finansiella rapporteringen och ger läsaren en heltäckande bild av vad Svedab står för och hur vi arbetar för ett hållbart företagande.

Hållbarhet i siffror

100 procent

Förnyelsebar energi

0

Överskridande av villkor enligt miljödomar

– 2 procent

Elförbrukning

0

Omkomna och allvarligt skadade

365/365

Anläggningen öppen

Ansvarsfullt företagande

7 530 310

”2017 blev ett nytt rekordår. I snitt trafikerades bron av 20 631 vägfordon per dag och totalt under året passerade 7 530 310 vägfordon över bron.”