En intressant dialog

Svedabs intressenter påverkar och påverkas av vår verksamhet i varierande grad. Löpande dialoger är grundläggande för att få förståelse för deras behov och förväntningar på oss. Dialogen hjälper oss också att göra rätt prioriteringar i vidareutvecklingen av ett hållbart företagande.

Intressentdialogen

Forumen för dialogerna anpassas till respektive intressents behov. Dialogerna ger oss värdefulla insikter om vilka förväntningar intressenterna har på oss, vilket blir viktigt underlag för en fortsatt hållbar utveckling. Bland de frågor som vanligen diskuteras är hur våra anläggningar påverkar den omkringliggande miljön och hur den anpassas till varierande trafikströmmar. Därtill hur vi säkerställer en väl fungerande infrastruktur som på många sätt är affärskritisk för kollektivtrafik, övrigt resande och transporter i regionen.