Om Svedab

SVEDAB OCH HÅLLBART FÖRETAGANDE

Ambitionen med Svedabs hållbarhetsarbete är att ta ansvar för den påverkan på samhälle, människor och miljö som vår verksamhet har. Det gör vi genom att låta hållbarhet genomsyra och vara vägledande för styrningen av Svedabs verksamhet.


Nettoomsättning

11 (10)

Eget kapital

996 (1 378)

Resultatandel i
Öresundsbrokonsortiet

559 (711)

Skuld Riksgälden

4 971 (5 612)


Årets resultat

347 (470)

Balansomslutning

6 012 (7 047)

Förnybar energi

100 procent


Anläggningen öppen

365/365 dagar

Överskridande av villkor enligt miljödomar

0 st

Allvarliga olyckor eller dödsfall

0 st

Att Öresundsregionen är en attraktiv region att besöka och att leva och arbeta i.

Svedab ska genom Öresundsbrokonsortiet äga, driva och förvalta Öresundsbron samt äga och förvalta de svenska broanslutningarna så att arbetskraft, studerande, turister och näringsliv på ett enkelt, pålitligt och prisvärt sätt säkert kan färdas över Öresund.

En hållbar affärsmodell

Öresundsförbindelsen står för ett långsiktigt värdeskapande genom att länka samman två länder och två regioner och därmed underlätta för arbetskraft, fritidsresande och gods att röra sig över Öresund. Förbindelsens utformning och den kontinuerliga verksamheten sker med hänsyn till vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt så att skadliga verkningar på människa och miljö förebyggs.