Om Svedab

SVEDAB OCH HÅLLBART FÖRETAGANDE

Ambitionen med Svedabs hållbarhetsarbete är att ta ansvar för den påverkan på samhälle, människor och miljö som vår verksamhet har. Det sker genom en integrering av hållbarhetsområden i verksamhet och styrning av Svedab. I vår hållbarhetsredovisning berättar vi mer om våra väsentligaste hållbarhetsområden och hur arbetet med dessa utvecklar verksamheten mot ett hållbart företagande.

Nettoomsättning
(MSEK)

6 (6)

Eget kapital
(MSEK)

336 (131)

Resultatandel i Öresundsbrokonsortiet (MSEK)

403 (521)

Balansomslutning
(MSEK)

5 766 (5 509)

Årets resultat
(MSEK)

223 (306)

Att Öresundsregionen är en attraktiv region att besöka och att leva och arbeta i.

Svedab ska som hälftenägare i Öresundsbrokonsortiet, verka för en hållbar utveckling av Öresundsbron och därmed bidra till regionens tillväxt. Svedab ska också ansvara för de svenska landanslutningarna till bron.