Hållbarhetsredovisning

2015

Att styra mot hållbarhet

Svedabs hållbarhetsredovisning vänder sig till våra intressenter och allmänheten. Den är ett komplement till den finansiella rapporteringen och ger läsaren en heltäckande bild av vad Svedab står för och hur vi arbetar för ett hållbart företagande.

Ansvarsfullt företagande

Hållbar regionutveckling

Hållbar resursanvändning

”I Svedabs uppdrag ligger att tillsammans med vår danska motsvarighet se till att upprätthålla en säker och effektiv förbindelse över Öresund. Vi ska gemensamt se till att den fasta förbindelsen mellan våra två länder främjar ett utbyte av varor och tjänster och underlättar människors resor.”

Till VD ordet

Hållbara relationer

Hållbar ekonomisk utveckling

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Brundtlandkommissionens definition