Svedabs hållbarhetsredovisning för 2015 har upprättats enligt GRI G4 nivå ”Core” och fastställdes av styrelsen den 16 mars 2016.

Bo Lundgren
Ordförande

Jan Olson

Kerstin Hessius

Lars Erik Fredriksson

Ulf Lundin
VD