svedab_logo-white

EN FRAMTIDSRÖRELSE

DEN VIKTIGA TURISMEN

Boksluts-kommuniké

jan – DEC 2023

Nettoomsättning

13 (12) MSEK

Rörelseresultat

-62 (-56) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

 1 120 (845) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-78 (-38) MSEK

PERIODENs resultat

777 (596) MSEK

Resultat per aktie

97 183 (74 551) SEK

EN FRAMTIDSRÖRELSE

DeN VIKTIGA TURISMEN

När Öresundsbron stod klar år 2000 kom två länder närmare varandra, vilket har betytt mycket för integration, samarbeten, affärer och turism, men också för känslan av att människor tillhör en sammanhängande storstadsregion. Även besökare, både till och från Sverige i övrigt, upplever förhoppningsvis att regionen på många sätt hänger ihop.

Besöksnäringen som utvecklingsområde

Sedan förbindelsen invigdes för 23 år sedan har många miljoner människor på ett enkelt sätt tagit sig mellan Danmark och Sverige, dels för att jobba, men framför allt för att turista och ta del av olika kulturella evenemang. I Danmark lockar i första hand Köpenhamn med sin internationella puls och i Sverige är naturupplevelserna en viktig faktor för besökare både från Danmark och från länder söderut. Öresundsförbindelsen är därför en central länk som bidrar till att besöksnäringen måste betraktas som ett viktigt utvecklingsområde för hela regionen. I ett längre perspektiv har Skåne haft en stark utveckling i antal gästnätter. Under ett normalår har Skåne närmare 300 000 danska gästnätter och Själland uppemot en miljon svenska gästnätter.

4,5 miljoner möjligheter

I Skåne bor det cirka 1 400 000 personer, i Region Hovedstaden cirka 1 900 000 personer och i Region Sjælland cirka 900 000. Totalt har Öresundsregionen mer än fyra miljoner invånare – nästan ett halvt Sverige. I Greater Copenhagen räknas även Halland in, vilket betyder en samlad region på cirka 4, 5 miljoner människor. Varje dygn kör cirka 20 000 vägfordon och tåg över Öresundsbron med människor som då kommer i kontakt med Svedabs anläggning. Under juli 2023 slogs en rad rekord när det gäller antal passager över bron under en helg, vecka och månad. Med totalt 923 496 passager blev juli den bästa månadsnoteringen sedan förbindelsen öppnade. Förutom att vara delägare i Öresundskonsortiet har Svedab också det direkta ansvaret för landanslutningarna på den svenska sidan av förbindelsen. Svedabs uppdrag är att se till att allt fungerar och underhålls både för bekvämlighet, enkelhet och säkerhet.

Nästa generation

Frågor som rör säkerheten på och runt anläggningarna har alltid utgjort en utgångspunkt för Svedabs arbete. Inom ramen för hållbart företagande riktades för några år sedan särskilt fokus på barnen med genomförande av en s.k. barnkonsekvensanalys. Den utgick från barnens perspektiv, barnens egna åsikter och  vuxnas bedömning av konsekvenser för barn. Analysen ligger nu till grund för ett långsiktigt arbete med att ytterligare trygga säkerheten. Både för vuxna och för barn. Väg, järnväg och trafikplatser kan tyckas statiska, men de är viktiga nav i en ständigt dynamisk utveckling för att människor ska kunna resa och berika sig, inte minst barnen som är nästa generation turister – en framtidsrörelse.