svedab_logo-white

EN FRAMTIDSRÖRELSE

DET VITALA NÄRINGSLIVET

DelårsRapport

jan – JUN 2023

Nettoomsättning

6 (5) MSEK

Rörelseresultat

-31 (-30) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

530 (371) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-36 (-14) MSEK

PERIODENs resultat

368 (260) MSEK

Resultat per aktie

46 008 (32 463) SEK

EN FRAMTIDSRÖRELSE

DeT VITALA NÄRINGSLIVET

När Öresundsbron stod klar år 2000 kom två länder närmare varandra, vilket har betytt mycket för integration, samarbeten, affärer och turism, men också för känslan av att människor runt Öresund, tillhör en sammanhängande storstadsregion. Även besökare, både till och från Sverige i övrigt, upplever förhoppningsvis att regionen på många sätt hänger ihop.

En växande region

I Skåne bor det cirka 1 410 000 personer, i Region Hovedstaden cirka 1 900 000 personer och i Region Sjælland cirka 900 000. Totalt har Öresundsregionen mer än fyra miljoner invånare – nästan ett halvt Sverige. Och regionen växer hela tiden, både geografiskt och när det gäller inflyttning. I Greater Copenhagen räknas även Halland in, vilket betyder en samlad region på cirka 4,5 miljoner människor. Varje dygn kör cirka 19 000 vägfordon och tåg över Öresundsbron med människor som då kommer i kontakt med Svedabs anläggning.

Attraktiv marknad

Det har hänt mycket inom näringslivet sedan Öresundsbron öppnade. Sedan år 2000 har runt 100 inflyttade och externt nyetablerade huvudkontor och specialistkontor etablerats enbart i Malmö. Den sammanhängande regionen har gjort det attraktivt för kvalificerad arbetskraft att både söka sig till och stanna i och runt de större städerna, där universiteten utgör en viktig del. Och självklart även närheten till Kastrup. Under 2021, den senast tillgängliga statistiken, startades omkring 30 600 nya företag i regionen, nära 8 procent fler än 2020. Flest företag startades i Köpenhamnsområdet, men den största procentuella ökningen skedde i Skåne, med nästan 11 procent.

Underlätta och förenkla

Förutom att vara delägare i Öresundskonsortiet har Svedab också det direkta ansvaret för landanslutningarna på den svenska sidan av förbindelsen. Väg, järnväg och trafikplatser kan tyckas statiska, men de är viktiga nav i en ständigt dynamisk utveckling. Svedabs uppdrag är att se till att allt fungerar och underhålls både för bekvämlighet, enkelhet och säkerhet. Ett exempel är den cirka en miljard liter vatten som varje år pumpas upp vid Svedabs brolägen och som leds tillbaka till naturen. Insatsen är nödvändig för att de delar av vägsystemet som ligger under grundvattennivån inte ska översvämmas. Viktigt både för tillgänglighet och ett effektivt trafikflöde. Inte minst för att säkerställa ett vitalt näringsliv – en framtidsrörelse.

Fakta och statistik från Øresundsinstituttet