svedab_logo-white

Q1

DELÅRSRAPPORT

jan – Mar 2024

Nettoomsättning

3 (3) MSEK

Rörelseresultat

-14 (-16) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

250 (220) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-23 (-16) MSEK

PERIODENs resultat

169 (149) MSEK

Resultat per aktie

21 180 (18 681) SEK