HÅLLBARHETSREDOVISNING

2019

Vd har ordet

”Svedab strävar efter att bidra till regionens tillväxt. Svedab ska vara en möjliggörare och verka för att bolagets anläggningar nyttjas på ett sätt som gynnar utvecklingen i regionen.”

Läs mer

SVEDAB OCH FNs GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL

Med utgångspunkt i Svedabs uppdrag och målen för verksamheten har vi gjort en genomgång av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, vilken visar att Svedabs mål knyter an till ett antal av de globala målen.

Läs mer

Att styra mot hållbarhet

Svedabs hållbarhetsredovisning vänder sig till våra intressenter och allmänheten. Den är ett komplement till den finansiella rapporteringen och ger läsaren en heltäckande bild av vad Svedab står för och hur vi arbetar för ett hållbart företagande.

Hållbarhet i siffror

100%

Andelen förnybar energi

365

Svedabs anläggning var öppen under årets alla dagar

0

Inga allvarliga olyckor eller dödsfall på Svedabs anläggningar

LÄNGS VÄGEN

Ett grönt projekt vid sidan av motorväg och järnväg.

Avenbok, hassel, hagtorn och päron. Sälg, rönn, oxel, hägg och kaprifol….vi kan fortsätta uppräkningen sida upp och sida ner. Det rör sig om närmare 300 000 träd, buskar och andra växter som planterats utefter motorvägen, järnvägen och vid landförbindelsen på den svenska sidan av Öresundsförbindelsen sedan starten i början av 1990-talet.

Läs mer