VD har ordet

”En förbindelse som bygger på hållbara och affärsmässiga principer”

SVEDAB OCH HÅLLBAR REGIONUTVECKLING

Svedab ska bidra till en sammanhållen Öresundsregion – det vill säga Svedab ska vara en möjliggörare.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

2016

Att styra mot hållbarhet

Svedabs hållbarhetsredovisning vänder sig till våra intressenter och allmänheten. Den är ett komplement till den finansiella rapporteringen och ger läsaren en heltäckande bild av vad Svedab står för och hur vi arbetar för ett hållbart företagande.

Ansvarsfullt företagande

7 423 786

”Under 2016 nådde trafikflödet över bron sin allra högsta nivå någonsin. I snitt trafikerades bron av 20 300 vägfordon per dag och totalt under året passerade 7 423 786 vägfordon över bron.”