Årsredovisning

2019

Året i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 1 MSEK, 12 (11) MSEK.
  • Rörelseresultatet blev 10 MSEK bättre, –60 (–70) MSEK.
  • Resultatet från andelen i Öresundsbrokonsortiet ökade, 926 (559) MSEK.
  • Resultatet från övriga finansiella poster blev 8 MSEK bättre, –34 (–42) MSEK.
  • Årets resultat ökade med 306 MSEK, från 347 MSEK till 653 MSEK. 
  • Resultat per aktie, 81 671 (43 428) SEK, (inga utspädningseffekter finns).

VD kommenterar

En bro som levererar

Svedab gjorde ett bra resultat 2019 tack vare ett starkt resultat i Öresundbrokonsortiet som trots vikande trafiksiffror genererade en högre vinst än 2018. Svedabs vinst blev 653 miljoner kronor.

Läs mer

TEMA: LÄNGS VÄGEN

Ett grönt projekt vid sidan av motorväg och järnväg

Läs mer

Ett grönt projekt vid sidan av motorväg och järnväg

Läs mer

Ett grönt luftfilter

Läs mer

Det goda gröna sköna

Läs mer